Cenník


PEGAS RENT sa sústreďuje výhradne na spoluprácu s právnickými osobami.
Pre získanie kalkulácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru.Podmienky prenájmu pre právnické osoby:

  • Platný výpis z obchodného registra
  • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platba za prenájom prebieha vždy podľa zmluvných podmienok, spravidla však mesačne za prečerpané služby – prevodom na účet. Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom.
Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi.